Prof. dr Lazar Vrkatić (1960-2007)

Prof. Dr Lazar Vrkatić

 

iz teksta "Od Lazara do Lazara"
Prof. dr Borisa Krševa

    ...Prof. dr Lazar Vrkatić (1960-2007) bio je retko viđena osoba na ovim prostorima - izuzetan humanista, vizionar i entuzijsta, iako nas je prerano napustio, uspeo je da iza sebe ostavi institucije i dela trajnog karaktera. Pre nego što je osnovao Fakultet za pravne i poslovne studije, profesor Vrkatić je utemeljio i Fakultet za uslužni biznis - FABUS (2002) i Fakultet za poslovni menadžment u Baru (2005). Dvostruki doktor pravnih i filozofskih nauka radio je kao univerzitetski nastavnik u zvanju redovnog profesora i na Filozofskom i na Pravnom fakultetu u Novom Sadu. Ni njegov naučni doprinos nije bio mali, pored brojnih članaka i rasprava objavljenih u domaćim i stranim naučnim časopisima, objavio je i nekoliko dela među kojima se ističu: Filozofska objava Boga, Ontologijski stav filozofije prava, O konzervativnim političkim idejama, Nenaučena lekcija, Predavanja iz praktičke filozofije i monumentalno delo Pojam i biće srpske nacije.
    Njegovu viziju danas nastavljaju njegovi sledbenici, a to su njegova porodica i brojni iskreni prijatelji koji su ga pratili u svim vremenima.
    Fakultet za pravne i poslovne studije je danas respektabilna i renomirana visokoškolska ustanova, koja je uspela da među prvim institucijama u zemlji dobije akreditaciju - kako za ustanovu, tako i za same studijske programe na osnovnim i diplomskim akademskim studijama.

    Pored ovoga, Fakultet je intenzivirao međunarodnu saradnju, organizujući sada već tradicionalne međunarodne naučne skupove i povezujući se sa srodnim fakultetima u regionu (Fakultet za poslovni menadžment – Bar, Crna Gora; Fakultet za bezbjednost i zaštitu - Banja Luka, Bosna i Hercegovina; Pravni i Ekonomski fakultet u Rijeci i Fakultet za turistički i hotelski menadžment u Opatiji - Hrvatska) i izvan njega kao što su Univerziteti iz Peruđe i Trsta. Sama ideja o intenzivnoj saradnji i povezivanju bila je generisana od strane profesora Vrkatića, koji je smatrao da se stereotipi konzervativizma prevazilaze intelektualnom komunikacijom i razmenom. Ta njegova ideja dobila je svoju formu u nazivu UNION OF SOUTH EASTERN EUROPE FACULTY i njenom akronimu USEE...